Themabijeenkomst Anders wonen in een instelling en medezeggenschap

Het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg regio Groot Amsterdam nodigt u uit voor de themabijeenkomst 'Anders wonen in een instelling en medezeggenschap'

Alle instellingen zijn op dit moment druk bezig om hun organisaties te veranderen. Dit om de cliënt, de bewoner, zo goed mogelijk te laten wonen, naar eigen wens en inzicht. Zo komen er nieuwe samenlevingsvormen, andere ‘producten en diensten’, andere werkwijzen zoals zelfsturende teams. Wat wordt de cliënt er beter van? Leveren deze nieuwe structuren echt meer regie op voor de bewoner en diens familie? En hoe staat het met de (medezeggenschap), in de woonvorm, op organisatieniveau en tijdens die reorganisaties?

TIjdens deze themabijeenkomst geven we u een kijkje in de Amsterdamse ontwikkelingen, vergelijken deze met de landelijke ontwikkelingen en vertellen u meer over uw rechten en plichten. In het programma is ook volop de gelegenheid om uw ervaringen met elkaar te delen.

Klik op de uitnodiging voor meer informatie.

Datum & tijd
maandag 6 november 2017 van 17:00 uur tot 20:00 uur
Deel deze pagina