Passende hulp voor jonge mensen met dementie in Amsterdam

Dit najaar organiseert het Ben Sajet Centrum, in samenwerking met partners als HvA, AMC, VU, Cordaan, Amsta en Ons Tweede Thuis, op vier donderdagavonden een Werkplaats. Tijdens deze Werkplaatsavonden delen studenten, professionals, opleiders, wetenschappers en ervaringsdeskundigen hun kennis en ervaring rondom een zorginhoudelijk en prangend vraagstuk. Aanwezigen worden flink aan het werk gezet in de zoektocht naar antwoorden op het vraagstuk van die avond. Thema van deze tweede Werkplaats is 'Passende hulp voor jonge mensen met dementie'.

Bij mensen met dementie denken we vaak aan oudere mensen van boven de 65 jaar. In Amsterdam leven er echter ook 500 tot 800 mensen met dementie onder de 65 jaar! Dat zorgt voor uitdagingen in de gehele ketenzorg, juist omdat bij deze jonge doelgroep de vorm van dementie, de uitwerking en de context anders is dan die bij mensen met dementie op een latere leeftijd. Zo worden symptomen van de dementie lange tijd gerelateerd aan overspannenheid of een depressie. Een derde van deze groep kampt met frontotemporale dementie waarbij persoons- en gedragsverandering een grote impact hebben op de sociale context van de jonge persoon. Daarnaast is het zorglandschap in Amsterdam erg complex en is ‘de weg’ vinden een grote uitdaging.

Meer informatie over de werkplaats
Het Ben Sajet Centrum is dit jaar een onderzoek gestart waarin de ervaring en behoeften van mensen met dementie op jonge leeftijd uit Amsterdam centraal staan. Tijdens deze avondbijeenkomst starten we met een casus uit de praktijk en presenteert Sanne Schweers de resultaten uit haar onderzoek en de vernieuwende zorgpraktijk die zij heeft ontwikkeld om de weg naar het juiste aanbod voor deze doelgroep te verbeteren.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via sabina@bensajetcentrum.nl (vol = vol!). Vergeet daarbij niet te vermelden waarom u graag aan deze werkplaats deel wilt nemen. We zoeken naar een mooie mix van verschillende mensen (uit onderzoek, praktijk, opleiding) om zoveel mogelijk uit de discussie te halen. Het definitieve programma volgt drie weken voorafgaand aan de bijeenkomst.

Deelname is gratis. Catering is inclusief.

Op de hoogte blijven
Wilt u op de hoogte blijven van de Ben Sajet Werkplaatsen, een thema aandragen of meer informatie? Stuur dan ook een mail naar sabina@bensajetcentrum.nl

Datum & tijd
donderdag 19 oktober 2017 van 17:00 uur tot 19:00 uur
Deel deze pagina