Landelijke dag ’Met andere ogen’. Hoe bewust kijk je naar vrijheidsbeperking?

Zorgaanbieders en professionals in de langdurige zorg (VV&T en VGZ) maken veel afwegingen tussen het vergroten van de veiligheid versus vrijheid en het terugdringen van vrijheidsbeperkingen. Dit zijn veelal lastige afwegingen. Op woensdag 12 september organiseren we een landelijke dag om bovenstaande thema’s uit te wisselen.

In  2016-2017 is het Actieonderzoek “Met andere ogen” gestart bij diverse zorgorganisaties (Cordaan, Prisma, WVO Zorg, Tangenborgh, Middin) in samenwerking met de VU/VUmc. In 2017 is Amarant ook aangehaakt. Het project heeft als doel dat medewerkers (begeleiders, verzorgenden, verpleegkundigen) bewust gaan kijken en reflecteren op hun eigen werk met als doel de vrijheid van cliënten te vergroten. Hiervoor hebben medewerkers collega’s geobserveerd en gezocht naar goede voorbeelden. 
 
De opgedane kennis en ervaringen en opbrengsten van het Actieonderzoek willen we graag delen in het perspectief van de Wet zorg en dwang. Daarnaast willen we naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek, ideeën en adviezen vanuit de praktijk bundelen en na denken over hoe we de bevindingen met elkaar kunnen implementeren en borgen nu en in de toekomst!

Aanmelden
We nodigen u van harte uit om bij deze dag aanwezig te zijn. Hebt u belangstelling? Aanmelden kan via onderstaande aanmeldbutton.  

Namens VU/VUmc en Cordaan                                                       
C.J. (Clasien) de Schipper, PhD
mr.dr. B.J.M. (Brenda) Frederiks                                                                      
 
drs. L.J. (Laurent Jan) van den Bogaard
drs. Y (Yvonne) Heijnen – Kaales MBA        


Datum & tijd
woensdag 12 september 2018 van 10:00 uur tot 17:00 uur
Deel deze pagina