Disease- en casemanagement: Het één sluit het ander niet uit

Deze werkplaats staat het thema disease- en casemanagement centraal. Allebei termen die veelvuldig terugkomen in de huidige zorgpraktijk, maar niet los van elkaar kunnen worden gezien. Wanneer gaat disease management over in casemanagement, en visa versa, En welke rol kunt u als professional hierin pakken. Dit zijn punten die terugkomen in deze werkplaats.

Meneer Cornelissen is 85 jaar oud en net weer thuis na een ziekenhuisopname van ruim een kleine week voor acute pijn op de borst/hartfalen. Er komt veel op hem af nu hij weer thuis is, vertelt hij. Hij heeft heel veel medicijnen meegekregen en zou beslist zelf niet weten waar ze allemaal voor zijn zegt hij. Van de cardioloog krijgt hij nu plaspillen, maar is dat wel goed? Hij moet er al zo vaak ‘s nachts uit…Er is in het ziekenhuis ook gezegd dat hij naar de hartrevalidatie toe moet, hij is vergeten te vragen wat daar nu precies mee bedoeld wordt. “Ik hoorde dat ik contact moet opnemen met een diëtiste. Een heel eetpatroon is met me besproken en mijn sigaartje moet ik laten liggen. Ik neem wel nog een beetje suiker anders is de overgang wel heel erg groot..”

Aanleiding
Door de toenemende levensverwachting en veranderende leefstijl, zijn er steeds meer oudere cardiologische patiënten. Naast de cardiologische aandoeningen, spelen bij deze problemen vaak ook nog andere aandoeningen en/of geriatrische problematiek een rol. Bij de zorg voor deze patiënten zijn verschillende hulpverleners betrokken, wat de zorg complex maakt. Wanneer iemand een chronische ziekte krijgt, past een ziektespecifieke benadering, disease management. Maar wanneer er bij een chronische patiënt zoveel ziekten of beperkingen tegelijk optreden dat de situatie onoverzichtelijk wordt, is disease management niet langer voldoende. Voor deze groep patiënten wordt een andere aanpak (zorgmodel) gekozen, via casemanagement.

Doel van de werkplaats
Deze werkplaats is voor de organisatoren geslaagd, als:

  • De aanwezige professionals nog beter inzien dat zij een belangrijke rol hebben bij leefstijlverandering. En dat interdisciplinaire samenwerking hierin essentieel is
  • De aanwezigen ook weten dat zij niet moeten schromen om patiënten door te verwijzen naar specialistische hulp wanneer dit nodig is. Het is effectief om interdisciplinair samen te werken.
  • De aanwezigen nog beter bewust zijn hoe belangrijk het is om patiëntgericht te handelen, de juiste zorg te bieden bij leefstijlverandering. Er is meer dan alleen de aandoening.

Opbouw werkplaats
Alle Ben Sajet werkplaatsen starten met een casus uit de praktijk die vervolgens wordt onderbouwd met laatste kennis uit wetenschappelijk onderzoek en/of laatste inzichten uit de praktijk. Daarna gaan alle deelnemers aan de slag met een vraagstuk voor de praktijk.

Betrokken experts 
Patricia Jepma (Onderzoeker Complex Care & Docent HBO-Verpleegkunde) en Marjolein Snaterse (Onderzoeker Response-2 & Docent HBO-Verpleegkunde) doen beiden onderzoek naar disease- en casemanagement. Patricia onderzoekt binnen de Cardiologische Zorgbrug hoe bij kwetsbare ouderen (cardiologische patiënten) disease management kan worden gecombineerd met case management en hartrevalidatie tijdens en na een – cardiologische – ziekenhuisopname. Marjolein onderzoekt binnen de Response-2 studie de rol van de verpleegkundige op cardiovasculair risicomanagement na een hartinfarct.

Samen met Wilma Scholte op Reimer (bijzonder hoogleraar complexe zorg) leggen zij tijdens de werkplaats uit wanneer disease management over gaat in casemanagement, en visa versa, wat de verpleegkundige gecoördineerde interventies inhouden en welke resultaten zij tot nu toe zien. Vervolgens gaan zij, samen met de deelnemers in gesprek hoe professionals hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Op de hoogte blijven
Wilt u op de hoogte blijven van de Ben Sajet Werkplaatsen, een thema aandragen of meer informatie? Stuur dan ook een mail naar sabina@bensajetcentrum.nl.

Inschrijven en informatie
Deelname is gratis, inclusief catering. Aanmelden kan via onderstaande aanmeldbutton (vol = vol!). Vermeld bij uw aanmelding waarom u graag aan deze werkplaats deel wilt nemen. We zoeken naar een mooie mix van verschillende mensen uit onderzoek, praktijk en opleiding om zoveel mogelijk uit de discussie te halen. We verwachten van iedere deelnemer een actieve bijdrage tijdens de werkplaats.

Adres
Zwanenburgwal 206 (aanbellen: 1ste verdieping) Amsterdam


Datum & tijd
donderdag 5 april 2018 van 17:00 uur tot 19:30 uur
Deel deze pagina