Cross-over werkplaats ‘Het perspectief van buren en hulpverleners’

Het Ben Sajet Centrum (BSC) organiseert ieder jaar een aantal werkplaatsbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn gerelateerd aan de programma’s van het BSC over mensen met dementie, kwetsbare ouderen of mensen met een verstandelijke beperking. In september starten we met een serie cross-over werkplaatsbijeenkomsten. In deze cross-over werkplaatsen onderzoeken we wat we vanuit de verschillende sectoren en domeinen van elkaar kunnen leren.

Hoewel er grote verschillen zijn tussen bijvoorbeeld burgers met dementie, burgers met een lichte verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek hebben deze kwetsbare burgers ook veel gemeen. Zij raken soms het overzicht kwijt, zijn (perioden) angstig of verward, of worden snel boos als er iets onverwachts gebeurt.

Voor steun of begrip zijn zij in deze situaties mede aangewezen op hun buurtgenoten. Helaas weten buurtgenoten vaak niet goed hoe zij kunnen helpen of reageren ze averechts op deze verwarde medemens. Voor burgers en buurtgenoten is niet altijd duidelijk waar dit verwarde/verwarrende of agressieve gedrag vandaan komt

In de eerste cross-over werkplaats staat het perspectief van buren en professionals centraal. Samen met onderzoekers van het Lectoraat Community Care van de HvA en van de leerstoel Langdurige Zorg en Dementie van de UvA gaan we met professionals in de zorg, de wijk en dagbesteding, managers en opleiders in gesprek over de volgende vragen:

  • Wat gebeurt er als buurtbewoners elkaar niet goed begrijpen?
  • Wat maakt de interactie tussen hen verwarrend?
  • Hoe gaan buurtbewoners met die verwarrende interactie om?
  • Zijn er handvatten voor professionals om burgers hierbij te ondersteunen?

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie over de werkplaatsbijeenkomsten van het Ben Sajetcentrum.


Datum & tijd
donderdag 13 september 2018 van 17:00 uur tot 19:30 uur
Deel deze pagina