Congres ‘Samen werken aan waardig leven’ is start van nieuwe beweging in de gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorgorganisaties Amerpoort, Cordaan, De Twentse Zorgcentra, ORO en Siza, vormen samen de ‘Handicap Experience’. Dit netwerk staat voor: ‘Samen leren hoe we de zorg voor mensen met een beperking steeds weer kunnen verbeteren’. Daarbij wordt ook gekeken naar wat de tijd waarin we leven van onze zorg vraagt. Eén van de onderzoeken die in deze samenwerking plaatsvond resulteerde in de publicatie van het artikel ‘Van burger-cliënt naar perspectief van waardigheid’, in het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ). Het artikel presenteert een nieuw denkkader voor de gehandicaptenzorg: het waardigheidsparadigma. Om het gesprek over dit waardigheidsparadigma in de sector op gang te brengen, organiseert het netwerk Handicap Experience het congres ‘Samen werken aan een waardig leven’.

Paradigmashift
Het waardigheidsparadigma bouwt voort op het ‘burgerschapsparadigma’. Het burgerschapsparadigma gaat ervan uit dat iedereen dezelfde rechten én plichten heeft, regie over zijn eigen leven heeft (en houdt) en volwaardig kan meedoen. Maar is het altijd realistisch om zo te denken? In de gehandicaptenzorg werken we met mensen die een beperking hebben. Een beperking die invloed heeft op hun (on)mogelijkheden. Zorgt die focus op meedoen als ieder ander niet juíst voor frustratie? Voor verwachtingen die tot teleurstellingen leiden en daarmee mensen geen recht doen? Vanuit het waardigheidsparadigma leggen we ons in het netwerk Handicap Experience toe op ‘verwachtingsvolle acceptatie’. Dit betekent dat we niet zozeer uitgaan van het idee dat iedereen een burger is met rechten en plichten, maar dat we allemaal mens zijn. Met eigen verlangens en ervaringen. Zonder daarbij de beperkingen uit het oog te verliezen ondersteunen we mensen bij het opdoen van ervaringen, bij het aangaan van relaties, bij het zoeken naar van betekenis zijn.

Congres ‘Samen werken aan een waardig leven’
Dit nieuwe denkkader heeft natuurlijk invloed op de dagelijkse praktijk in de gehandicaptenzorg én op het vakmanschap van zorgprofessionals. Wat het precies betekent, zijn we op dit moment aan het ontdekken. Onder andere via een actieonderzoek. De inzichten die we al opdeden, delen we graag met professionals, cliënten en verwanten en bestuurders in de gehandicaptenzorg. Dat doen we op het congres ‘Samen werken aan een waardig leven’. Met deze inzichten brengen we daar ook het gesprek over het waardigheidsparadigma op gang. Aan bod komen onderwerpen als: Verwachtingsvolle acceptatie versus eigen regie? Een nieuw paradigma of professioneel pappen en nathouden? Dilemma’s (h)erkennen is vakmanschap. Met het congres willen de organisaties van Handicap Experience een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg aan mensen met een handicap. Daarbij bouwen we voort op het burgerschapsparadigma, maar nu met erkenning van iemands beperking.

Deelnemen congres
Interesse in deelname aan het congres ‘Samen waardig leven’? Meld je aan via de website: https://www.congreswaardigleven.nl/. Ben je verbonden aan een gehandicaptenzorgorganisatie? Dan is het interessant om met één of meerdere collega’s te komen; om na afloop van het congres, het gesprek in je organisatie voort te kunnen zetten. Een toegangsticket tot het congres en workshops is €100,-.

Locatie
De Veerensmederij
Soesterweg 330
3812 BH  Amersfoort
Tel. 088 000 15 55

Bron: Anja@amplifyeventmarketing.nl

Datum & tijd
woensdag 30 oktober 2019 van 09:00 uur tot 17:00 uur
Deel deze pagina