Bijeenkomst “Optimaal decentraal?”

Sinds 1 januari 2015 zijn de drie grote decentralisaties in het sociale domein van kracht. Gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurige zieken en ouderen.

Door de decentralisaties zou de zorg en ondersteuning dichter bij de Amsterdammer komen te staan, goedkoper worden en zouden er makkelijker dwarsverbindingen met andere domeinen gelegd kunnen worden. Ruim een jaar na dato stellen Kennisnetwerk Amsterdam en Cordaan de vraag of dit nu ook werkelijk het geval is. Is de zorg en ondersteuning daadwerkelijk meer gerichter en op maat geworden? Kunnen multi-problemen nu beter worden opgepakt? Waar lopen we in de praktijk tegen aan?

Tijdens het stadsgesprek ‘Optimaal Decentraal?’ gaan maatschappelijke professionals en mantelzorgers met elkaar in gesprek om deze vragen te beantwoorden. Het doel van de bijeenkomst is om te komen tot een agenda rondom de decentralisaties.  Samen met een panel bestaande uit ervaringsdeskundigen Corine van de Burgt (directeur/bestuurder Stichting De Omslag), Karin Boudewijns (manager afdeling zorg gemeente Amsterdam), Anja Hommel ( programma manager strategie kwaliteit & innovatie langdurige zorg Cordaan) en Theo Schut (accounthouder transitie & transformatie jeugdzorg Spirit) gaan we na wat goed gaat en wat beter kan.

Datum: 17 mei, 16.00-18.00 uur
Locatie: Nieuw Vredenbrugh, Postjesweg 125
Aanmelden: info@kennisnetwerk-amsterdam.nl
Website: www.kennisnetwerk-amsterdam.nl

Datum & tijd
dinsdag 17 mei 2016 van 16:00 uur tot 18:00 uur
Deel deze pagina