Acute zorgvragen van ouderen; hoe gaan we hier beter mee om?

Na de zomer organiseert het Ben Sajet Centrum, in samenwerking met partners als HvA, AMC, VU, Cordaan, Amsta en Ons Tweede Thuis, op vier donderdagavonden een zogeheten Werkplaats. Tijdens deze Werkplaatsavonden delen studenten, professionals, opleiders, wetenschappers en ervaringsdeskundigen hun kennis en ervaring rondom een zorginhoudelijk en prangend vraagstuk. Aanwezigen worden flink aan het werk gezet in de zoektocht naar antwoorden op het vraagstuk van die avond. Op donderdag 30 november is het thema: omgaan met acute zorgvragen van ouderen.

Steeds meer ouderen komen op de spoedeisende hulp (SEH) terecht. Achter deze acute zorgvragen ligt een scala aan problemen ten grondslag; 20% van de ouderen is binnen 30 dagen weer terug in het ziekenhuis en een deel van deze groep overlijdt kort na ziekenhuisopname. Dat moet en kán anders!

De werkplaats
Deze werkplaats starten we met een realistische casus uit de praktijk. Vervolgens staan de volgende vragen centraal: Hoe richten we de samenwerking zo in dat we herkennen wat de achterliggende zorgvraag is van de patiënt? Wie is verantwoordelijk om de palliatieve zorgvraag te herkennen en te bespreken? En welke randvoorwaarden zijn nodig om goede zorgpaden van de grond te krijgen? De avond wordt begeleid door Bianca Buurman (hoogleraar Acute Ouderenzorg aan het AMC).

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via sabina@bensajetcentrum.nl (vol = vol!). Vergeet daarbij niet te vermelden waarom u graag aan deze werkplaats deel wilt nemen. We zoeken naar een mooie mix van verschillende mensen (uit onderzoek, praktijk, opleiding) om zoveel mogelijk uit de discussie te halen. Het definitieve programma volgt drie weken voorafgaand aan de bijeenkomst.

De werkplaats is inclusief catering. Deelname is gratis.

Op de hoogte blijven
Wilt u op de hoogte blijven van de Ben Sajet Werkplaatsen, een thema aandragen of meer informatie? Stuur dan ook een mail naar sabina@bensajetcentrum.nl

Datum & tijd
donderdag 30 november 2017 van 17:00 uur tot 19:30 uur
Deel deze pagina