Afronding Erasmus+ project

Een Europees profiel voor ervaringsdeskundigen

Cordaan en GGZ Noord Holland Noord hebben vanuit Nederland deelgenomen aan het internationale project Erasmus+ (EU programme for education, training, youth and sport). Doel van het project is om een Europees breed arbeidsprofiel voor ervaringsdeskundigen te creëren, zoals een functieomschrijving, toelatingseisen, competentieprofielen en plaatsing in bedrijven en therapeutische teams.

Deze richtlijnen zullen de basis vormen voor kwalificatiemodules in onderwijs en trainingen voor ervaringsdeskundigen in het psychosociale werk.
 

Doel van het project

Dit project had als doel om een Europees profiel voor ervaringsdeskundigen te ontwikkelen zoals een functieomschrijving, toelatingseisen, competentieprofielen en plaatsing in bedrijven en therapeutische teams. Deze normen zullen de basis vormen voor kwalificatiemodules in onderwijs en trainingen voor ervaringsdeskundigen in het psychosociale werk.

Doelgroepen van het project

Tot de directe doelgroep behoren al actieve of toekomstige ervaringsdeskundigen.

Indirecte doelgroepen zijn:

 • Cliënten van de psychiatrie
 • Familie en naasten
 • Instellingen die zich bezighouden met psychiatrische en psychosociale werk
 • Welzijnsinstellingen
 • Hoofden en teams van psychosociale instellingen
 • Verenigingen uit de psychiatrie of psychosociaal werk
 • Verzekeringsmaatschappijen en beleidsmakers
 • Opleidingsinstituten en scholen
Het innovatieve karakter

... van dit project vloeit voort uit het onderwerp en de doelgroep. De ontwikkeling van Europese richtlijnen voor ervaringsdeskundigen, hun competentieprofiel en de beschrijving van hun plaats in de organisatie en teams moet transparantie creëren voor de directe doelgroep. De ontwikkelde producten ondersteunen een hoge mate van inclusie in de deelnemende landen.

Subdoelen
 • Beschrijving van de taken van ervaringsdeskundigen in bedrijven en teams.
 • Evaluatie van de verschillende ervaringen en ontwikkelingstrajecten in het werk van ervaringsdeskundigen in de deelnemende landen om een gezamenlijk kwalificatieprofiel te ontwikkelen in termen van een competentiematrix.
 • Standaardisatie en erkenning van de vergelijkbare competenties van ervaringsdeskundigen uit de deelnemende landen.
 • Ontwikkeling van een richtlijn voor bedrijven en therapeutische teams met betrekking tot de plaatsing van ervaringsdeskundigen.
 • De verbetering van de werkgelegenheidskansen voor bestaande of toekomstige ervaringsdeskundigen in heel Europa, inclusief de oprichting van een kwalificatiemodule voor managers van
 • Psychiatrische en psychosociale werkinstellingen met betrekking tot deze werkgelegenheidskansen.
Verspreidingsconferentie

Op 12 oktober 2021 organiseerde de Nederlandse projectpartner GGZ Noord-Holland-Noord een conferentie om de projectresultaten te verspreiden. Vanwege de Covid-beveiligingsmaatregelen vond de conferentie online plaats. Het project en de resultaten ervan werden op het evenement gepresenteerd. Technische experts uit verschillende landen gaven interessante lezingen over de situatie van herstelbegeleiders/ ervaringsdeskundigen in Europa. 

 

 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike

CC BY-NC-SA

This license lets others remix, adapt, and build upon your work non-commercially, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.