Sanne en Ageeth over Triple C: “Je ziet bewoners groeien en ook verbinding maken met elkaar”

Kevin en Abdel* zijn twee jonge mannen met veel energie en een ernstige verstandelijke beperking. Zij wonen in een kleine leefgroep op locatie De Werf. Tot voor kort vlogen zij elkaar regelmatig in de haren. Begeleiders worstelden met de chemie tussen de twee, zaten soms met de handen in het haar. Nu zoeken de twee elkaar steeds vaker op, en gaat Abdel naar Kevin toe om hem te troosten omdat hij verdrietig is om zijn defecte MP3-speler. Wat is er veranderd?

De Werf werkt sinds mei 2018 met de Triple C methode in haar eerste VIC-Workhome. Nu, een klein jaar verder, stapt de hele locatie over naar deze manier van werken. Teammanager Sanne van Vlimmeren en teamcoach Ageeth Pothoven zijn vanaf moment één betrokken. Zij vertellen over deze grote verandering.

Wat is de Triple C methode?
Sanne: “Triple C staat voor Cliënt-Competentie-Coach. Het is een behandelmethode die erop is gericht om bewoners meer regie over hun leven te geven. Hen zoveel mogelijk succeservaringen op te laten doen en de boodschap te geven dat ze erbij horen. Uitgangspunt is dat activiteiten die de cliënten uitvoeren, zinvol zijn. Activiteiten waarbij ze echt iets betekenen voor een ander.”

Waarom werkt De Werf met de Triple C methode?
Ageeth: “Een ernstige verstandelijke beperking staat vaak gelijk aan een leven vol uitdagingen: je moeilijk kunnen uiten, niet begrepen worden, zelf de wereld niet altijd goed begrijpen. Met als gevolg moeilijk gedrag, agressie en vrijheidsbeperkende maatregelen. Het idee om bij deze doelgroep met Triple C te gaan werken speelde al langer. Een crisissituatie met één van onze bewoners vormde de aanleiding om door te pakken. Het gedrag was dusdanig ernstig ontregeld, dat hij naar een crisisplaats is gebracht. Maar toen hij terug kwam was hij er nog slechter aan toe dan daarvoor. Dat willen we nooit meer, het was vreselijk. Directeur Marja van Lier, heeft toen Triple C geïntroduceerd. Een methodiek die ze kende van haar eerdere werkgever ’s Heerenloo. Daar werken ze al jaren met deze methodiek, en hebben bewezen dat het werkt.”

Hoe ziet een dag eruit?
Sanne: “Cliënten wonen in een VIC-Workhome of IC-home. De VIC is een huis waar cliënten wonen die niet naar een externe dagbesteding gaan. Zij worden bij hun dagactiviteiten begeleid door dezelfde begeleiding. Bewoners van een IC Home  hebben wel elders dagbesteding.Elke dag bestaat een dag uit blokken: zelfzorg, zorg voor de omgeving, werken en vrije tijd. Deze blokken bestaan weer uit activiteiten. Samen zorgen we ervoor dat een activiteit positief wordt afgerond. Door herhalend succeservaringen op te doen, zien we dat het zelfvertrouwen van bewoners in zichzelf terugkomt. Hierdoor verandert gedrag. We moeten niet de illusie hebben dat probleemgedrag helemaal weg gaat. Dat is niet zo. Het lukt niet altijd, maar er zijn wel momenten dat het heel goed gaat. En dat is fantastisch.”

Hard werken
Ageeth: “Het is hard werken. Het is daarom belangrijk dat er een team staat dat elkaar scherp houdt. Om de visie en methodiek levend te houden, maar ook om elkaar emotioneel te ondersteunen. Het vraagt als begeleider lef om elke situatie weer te evalueren: wat hebben we gedaan? Hoe ging het? Wat kunnen we anders doen? Het geeft een voldaan gevoel  als het lukt om vanuit spannende momenten toch een activiteit positief af te ronden.

Het vraagt creativiteit en  onderzoek om te achterhalen wat er achter het gedrag zit. Eén van de jongens weigerde bijvoorbeeld om mee te helpen met papier prikken. Vond hij het echt niet leuk? Of was het voor hem te spannend? Begeleiders gaven hem, binnen de activiteit, een andere rol: hij mocht met zijn fiets de afvalzak vervoeren, en werd hiermee opzichter/vrachtwagenchauffeur. Deze verantwoordelijkheid gaf hem zoveel zelfvertrouwen dat hij zich veel vrijer ging gedragen.

Er zijn nog wel incidenten, maar de heftigheid lijkt af te nemen. Je ziet  dat het team nu staat, de methode helemaal onder de knie heeft en medewerkers goed op elkaar ingewerkt zijn.”

Mooie ervaringen
Sanne: “De groep die vorig jaar gestart is, is nu zover dat ze soms met een busje naar een kinderboerderij gaan. Daar ruimen ze o.a. spullen op. Het gaat natuurlijk met ups en downs. Maar als je een jaar geleden tegen begeleiders had gezegd: 'Dit gaan we doen met deze bewoners', dan hadden ze je allemaal aangekeken van ‘je bent niet wijs, dat kan niet’. Je ziet de bewoners groeien en ook verbinding maken met elkaar. Dat vind ik prachtig.”

Vooruitzicht 2019
Ageeth: “Het opstarten van de nieuwe woningen is super spannend. Het gaat om 6 VIC’s en 8 IC’s voor in totaal 75 tot 80 bewoners. Het is voor medewerkers intensief om hun manier van werken te veranderen. Daarom zijn we ontzettend blij met  de mensen op de bestaande VIC. Zij weten hoe moeilijk het is om met een nieuwe methodiek te werken, en hebben ervaring. Zij zijn  enthousiast, denken mee en ondersteunen de mensen die nu ook deze stap gaan zetten..

Triple C is voor iedereen zinvol. Of je nu jong of oud bent, wel of geen  beperking hebt: iedereen wil gezien worden. Een betekenisvol leven hebben. Waar er aandacht is en je een compliment of een bedankje krijgt. Voor onze mensen vervult de Triple C methodiek hierbij een essentiële rol. Dat zou je iedereen gunnen!”

*Wegens privacy redenen zijn dit niet de echte namen van de bewoners.