ZZP Werk & Dagbesteding

Als u wilt werken of dagbesteding wilt hebben in een instelling van Cordaan hebt u een indicatie nodig. Deze indicatie, het Zorgzwaartepakket (ZZP), bepaalt op welke zorg u recht heeft en welke ondersteuning u van ons kunt verwachten. Over het algemeen geldt: hoe hoger het ZZP, hoe intensiever de begeleiding waar u recht op heeft.

De indicatie vraagt u aan bij het CIZ. Hier kunt u ook meer informatie aanvragen over de Zorgzwaartepakketten. MEE kan u helpen bij het aanvragen van een indicatie.

U vindt meer algemene informatie over ZZPs in de gebruikersgidsen voor elke doelgroep via:  http://www.cvz.nl/publicaties/publieksbrochures

ZZP 3
Als u ZZP 3 heeft kunt u werken in groepsdetachering.
Dit betekent: in een kleine groep werken bij een baas.
Er is altijd een begeleider van Cordaan bij.
De begeleider helpt u steeds zelfstandiger te werken.

U kunt met ZZP 3 ook werken in een voorziening van Cordaan.
De houtwerkplaats bijvoorbeeld, textielwerkplaats, kinderboerderij of botenproject.
In een voorziening van Cordaan is het meestal rustig en veilig.
Er is altijd een begeleider in de buurt om u te helpen.

Wat u moet kunnen:

 • een vak leren
 • samenwerken
 • afspraken nakomen
 • uzelf verzorgen


Met ZZP 3 kunt u ook werken in de buurt.
De buurt schoonhouden, boodschappen doen voor buurtbewoners,
papier ophalen of glas, enzovoort.
Er is altijd een begeleider in de buurt om u te helpen.

Wat u voor werken in de buurt moet kunnen:

 • lopen of in de rolstoel zich kunnen voortbewegen
 • omgaan met onbekende mensen
 • samenwerken
 • nieuwe dingen leren


Als u ZZP 3 heeft en een dagje ouder bent kunt u ook dagbesteding krijgen bij Cordaan.
Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis met andere ouderen.
Of in een dagcentrum met andere groepen.
Hard werken hoeft niet meer als u ouder wordt.
U kunt knutselen, koffie drinken, wandelen, de krant lezen, handwerken.
Het is belangrijk om zelf dingen te blijven doen.
En dat u elke dag onder de mensen bent.

ZZP 4  
Met ZZP 4 kunt u werken in een voorziening van Cordaan.
Een houtwerkplaats, textielwerkplaats, kinderboerderij of botenproject.
In een voorziening van Cordaan is het rustig en veilig.
Er is altijd een begeleider in de buurt om u te helpen.

Wat u moet kunnen:

 • nieuwe dingen leren in kleine stapjes
 • samenwerken 
 • afspraken nakomen
 • uzelf verzorgen


Met ZZP 4 kunt u ook werken in de buurt.
De buurt schoonhouden, boodschappen doen voor buurtbewoners,
papier ophalen of glas, enzovoort.
Er is altijd een begeleider in de buurt om u te helpen.

Wat u moet kunnen voor werken in de buurt:

 • nieuwe dingen leren in kleine stapjes
 • samenwerken 
 • lopen of in een rolstoel uzelf voortbewegen (buurtwerk)
 • omgaan met onbekende mensen (buurtwerk, kinderboerderij)


Met ZZP 4 kunt u activiteiten doen in een dagcentrum van Cordaan.
U doet dan gevarieerde activiteiten,
zoals knutselen, muziek maken, wandelen, volksdansen, puzzelen.
Er is een vast dagprogramma en een weekprogramma.
U bent op een groep samen met anderen.
De ene groep doet veel activiteiten samen,
bij een andere groep doet u veel alleen.
Samen met de persoonlijk begeleider kijkt u welke groep het beste past.


Als u ZZP 4 heeft en een dagje ouder bent kunt u ook dagbesteding krijgen bij Cordaan.
Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis met andere ouderen.
Of in een dagcentrum met andere groepen.
Soms kunt u thuis dagbesteding krijgen op de groep waar u woont.
Hard werken hoeft niet meer als u ouder wordt.
Het is belangrijk om zelf dingen te blijven kunnen doen.
En het is belangrijk dat u elke dag onder de mensen bent.

ZZP 5 
Met ZZP 5 kunt u activiteiten doen in een dagcentrum van Cordaan.
U doet dan gevarieerde activiteiten,
zoals knutselen, muziek maken, wandelen, volksdansen, puzzelen.
Er is een vast dagprogramma en een weekprogramma.
U bent op een groep samen met anderen.
De ene groep doet veel activiteiten samen,
Bij een andere groep doet u veel alleen.
Samen met de persoonlijk begeleider kijkt u welke groep het beste past.


Als u veranderingen moeilijk vindt en als u houdt van rust, kunt u werken op een structuurgroep in het dagcentrum.
Elke week is hier hetzelfde.
Elke ochtend ziet u op een bord met foto's wat u die dag gaat doen.
De activiteiten zijn in een veilige, rustige ruimte.
U hebt een eigen, vaste begeleider die u helpt.
Helpen met wennen aan nieuwe dingen bijvoorbeeld.
En samen oefenen met kiezen.
U doet activiteiten die u interessant vindt en goed kunt.

Activiteiten die u kunt doen zijn:

 • Arbeidsmatige activiteiten 
 • Creatieve activiteiten 
 • Beweging 
 • Spelen en puzzels

 

Als u ZZP 5 heeft en een dagje ouder bent kunt u ook activiteiten doen in een dagcentrum.
U kunt verschillende activiteiten doen.
Zoals handwerken, samen lezen, knutselen, wandelen, koffie drinken, film kijken.
Het is belangrijk om zelf dingen te blijven kunnen.
Endat u elke dag onder de mensen bent.
Soms kunt u thuis dagbesteding krijgen op de groep waar u woont.
Hard werken hoeft niet meer als u ouder wordt.


Als u ZZP 5 heeft en houdt van steeds hetzelfde doen, kunt u licht industrieel werk doen.
Dat betekent inpakken, sorteren, sjouwen of post uitzoeken.
Elke dag is hetzelfde.
Dat geeft rust.

Sommige cliënten met ZZP 5 hebben veel verzorging nodig.
Zij kunnen moeilijk praten, eten, drinken, lopen.
In het dagcentrum kunnen zij op een groep samen zijn.
Zij gaan veel luisteren, kijken, ruiken, voelen en proeven.
Er wordt muziek gemaakt. En gewandeld buiten.
Bewegen is belangrijk. Sport bijvoorbeeld, en zwemmen.
Activiteiten worden afgewisseld met ontspanning en rust.

ZZP 6
Met ZZP 6 kunt u activiteiten doen in een dagcentrum van Cordaan.
U doet dan gevarieerde activiteiten,
zoals knutselen, muziek maken, wandelen, volksdansen, puzzelen.
Er is een vast dagprogramma en een weekprogramma.
U bent op een groep samen met anderen.
De ene groep doet veel activiteiten samen,
Bij een andere groep doet u veel alleen.
Samen met de persoonlijk begeleider kijkt u welke groep het beste past.


Als u veranderingen moeilijk vindt en als u houdt van rust, kunt u werken op een structuurgroep in het dagcentrum.
Elke week is hier hetzelfde.
Elke ochtend ziet u op een bord met foto's wat u die dag gaat doen.
De activiteiten zijn in een veilige, rustige ruimte.
U hebt een eigen, vaste begeleider die u helpt.
Helpen met wennen aan nieuwe dingen bijvoorbeeld.
En samen oefenen met kiezen.
U doet activiteiten die u interessant vindt en goed kunt.


Activiteiten die u kunt doen zijn:

 • Arbeidsmatige activiteiten 
 • Creatieve activiteiten 
 • Beweging
 • Spellen en puzzels


Als u ZZP 6 heeft en een dagje ouder bent kunt u activiteiten doen.
De activiteiten zijn thuis op de groep waar u woont.
Koffie drinken, krant lezen, handwerken, knutselen enzovoort.
Hard werken hoeft niet meer als u ouder wordt.
Het is belangrijk om zelf dingen te blijven doen.
En dat u elke dag onder de mensen bent.

Als u ZZP 6 heeft en houdt van steeds hetzelfde doen, kunt u licht industrieel werk doen.
Dat betekent inpakken, sorteren, sjouwen of post uitzoeken.
Elke dag is hetzelfde.
Dat geeft rust.

Sommige cliënten met ZZP 6 hebben veel verzorging nodig.
Zij kunnen moeilijk praten, eten, drinken, lopen.
In het dagcentrum kunnen zij op een groep samen zijn.
Zij gaan veel beleven.
Door te luisteren, kijken, ruiken, voelen en proeven
Er wordt muziek gemaakt. En gewandeld buiten.
Bewegen is belangrijk. Sport bijvoorbeeld, en zwemmen.
Activiteiten worden afgewisseld met ontspanning en rust.

ZZP 7
Met ZZP 7 kunt u werken in groepsdetachering.
Dit betekent: met een kleine groep werken bij een baas.
Er is altijd een begeleider van Cordaan bij.
De begeleider helpt u steeds zelfstandiger te werken.

Wat u moet kunnen:

 • afspraken nakomen
 • een vak leren
 • samenwerken
 • uzelf verzorgen

 

U kunt met ZZP 7 ook werken in de houtwerkplaats en kunstwerkplaats.
Als u graag met hout werkt of graag schildert en tekent.
De houtwerkplaats en kunstwerkplaats is het rustig en veilig.
Er is altijd een begeleider in de buurt om u te helpen.


Met ZZP 7 kunt u activiteiten doen in een dagcentrum van Cordaan.
U doet dan gevarieerde activiteiten:
knutselen, muziek maken, wandelen, volksdansen, puzzelen.
Er is een vast dagprogramma en een weekprogramma.
U bent op een groep samen met anderen.
De ene groep doet veel activiteiten samen,
Bij een andere groep doet u veel alleen.
Samen met de persoonlijk begeleider kijkt u welke groep het beste past.

Als u veranderingen moeilijk vindt en als u houdt van rust, kunt u werken op een structuurgroep in het dagcentrum.
Elke week is hier hetzelfde.
Elke ochtend ziet u op een bord met foto's wat u die dag gaat doen.
De activiteiten zijn in een veilige, rustige ruimte.
U hebt een eigen, vaste begeleider die u helpt.
Helpen met wennen aan nieuwe dingen bijvoorbeeld.
En samen oefenen met kiezen.
U doet activiteiten die u interessant vindt en goed kunt.

Activiteiten die u kunt doen zijn:

 • Arbeidsmatige activiteiten 
 • Creatieve activiteiten 
 • Beweging
 • Spelen en puzzels


Sommige cliënten met ZZP 7 hebben veel verzorging nodig.
Zij kunnen moeilijk praten, eten, drinken, lopen.
In het dagcentrum kunnen zij op een groep samen zijn.
Zij gaan veel beleven.
Luisteren, kijken, ruiken, voelen en proeven
Er wordt muziek gemaakt. En gewandeld buiten.
Bewegen is belangrijk. Sport bijvoorbeeld, en zwemmen.
Activiteiten worden afgewisseld met ontspanning en rust.

ZZP 8 
Met ZZP 8 kunt u activiteiten doen in een dagcentrum van Cordaan.
U doet dan vooral belevingsgerichte activiteiten,
Er is een vast dagprogramma en een weekprogramma.
U bent op een groep samen met anderen.
Samen met de persoonlijk begeleider kijkt u welke groep het beste past.

Als u ZZP 8 heeft, hebt u veel verzorging, verpleging en begeleiding nodig.
U krijgt begeleiding bij dingen die voor u moeilijk zijn: communicatie, eten, drinken.
De begeleiding helpt u uw omgeving te ervaren en te beleven.
U gaat veel luisteren, kijken, ruiken, voelen en proeven.
Er wordt muziek gemaakt. En als het kan gewandeld buiten.
Als het nodig is sport en zwemmen soms mogelijk.

Er is een vast dagprogramma en een weekprogramma.
Activiteiten worden afgewisseld met ontspanning en rust.
 
 
Begeleiding
De begeleiding is altijd op de groep aanwezig en helpt u waar u dit nodig heeft.
Begeleiders zijn speciaal geschoold om te kunnen lezen wat u bedoelt.
Om samen met u te onderzoeken wat u wilt, kan en nog kunt leren.
Oefenen met kiezen bijvoorbeeld: wat wilt u op brood? Wat wilt u drinken? Welke muziek wilt u horen?

Therapie
Een fysiotherapeut helpt en adviseert als u problemen hebt met bewegen.
Een logopedist kan helpen met spraak- en slikproblemen en beter communiceren.
Ook is er een muziektherapeut en ergotherapeut als u dat nodig heeft.

Omgeving
U hebt op de groep een eigen plek.
De inrichting van de groep is sfeervol.
De ruimte is veilig en warm, en nodigt uit tot kijken, horen, ruiken, voelen en proeven.
Soms wordt de ruimte omgetoverd tot snoezelruimte.

Activiteiten die u kunt doen zijn:

 • Zintuigprikkelende activiteiten: luisteren naar muziek en verhalen, kijken, voelen, ruiken en proeven
 • Stimulerende activiteiten: puzzels, spelletjes, tekenen, schilderen
 • Beweging: zwemmen, spelactiviteiten, wandelen, fietsen

Zorgzwaartepakket VGZ