Contact

Contactgegevens Raad van Bestuur en ondersteunende diensten Cordaan

Bezoekadres                                      Postadres
De Ruyterkade 7                                 Postbus 1103
1013 AA Amsterdam                          1000 BC Amsterdam
(020) 435 6300
(020) 435 6301 fax
info@cordaan.nl

Routekaartje Havengebouw

Sinds 22 november 2010 zijn de Raad van Bestuur en verreweg de meeste ondersteunende diensten van Cordaan gevestigd aan de Ruyterkade 7, 1013 AA Amsterdam (ook bekend als het Havengebouw). Telefoon- en faxnummers blijven ongewijzigd.

NB:
Er is slechts beperkt parkeergelegenheid aanwezig. Het Havengebouw is eenvoudig bereikbaar per trein, tram en bus. 

Het Cliënten Servicebureau van Cordaan is het centrale punt waar u informatie kunt verkrijgen over alle zorgproducten van Cordaan. En u kunt zich er aanmelden als nieuwe cliënt. De cliëntconsulenten van het CLiënten Servicebureau kunnen u daarbij helpen.

De cliëntconsulenten hebben specifieke kennis van de verstandelijk gehandicaptenzorg, de verzorgings- en verplegingszorg en geestelijke gezondheidszorg.
Zij hebben de volgende taken:
- informatie geven aan cliënten, verwanten, verwijzers en medewerkers over de
  mogelijkheden die Cordaan biedt;
- voorlichting geven met betrekking tot indicaties;  
- samenstellen van een cliëntdossier;
- inventariseren van individuele ondersteuningsvragen en wensen;
- inzicht geven in uw individuele plaatsingsmogelijkheden binnen Cordaan;
- begeleiden van het plaatsingstraject;
- zo nodig bemiddelen bij doorstroming naar andere zorgaanbieders.

Wilt u meer weten over welke mogelijkheden u heeft bij Cordaan als het gaat om wonen, dagactiviteiten, werkvormen en andere producten van Cordaan? Of wilt u zich aanmelden voor één van de diensten? Belt u dan met het Cliënten Servicebureau:  (088) 267 32 26.

Bezoekadres
De Ruyterkade 7
1013 AA Amsterdam

Voor zorgbemiddeling in de Thuiszorg kunt u bellen met de Frontoffice van Cordaan Thuiszorg :
Frontoffice Thuiszorg       (020) 886 00 00.  

Verslaggevers, redacteuren, tekstschrijvers, programmamakers en fotografen kunnen contact opnemen met de woordvoerders van de afdeling Communicatie:

Wolter Knijff                : Senior Communicatie adviseur - 06 5174 0018
Nadia Pignato            : Senior Communicatie adviseur - 06 4674 8958
 

Kijk voor vacatures bij Cordaan op www.cordaanbaan.nl

Kijk voor informatie over vrijwilligerswerk bij Cordaan op www.cordaanvrijwilliger.nl

Heeft u na het lezen van de website van Cordaan nog vragen over het zorgaanbod van Cordaan, en kunt u het antwoord op uw vraag niet terugvinden bij 'Veelgestelde vragen', bel dan met de Frontoffice van de Thuiszorg of het Cliënten Servicebureau. Onze cliëntconsulenten helpen u graag verder.

Frontoffice Thuiszorg        (020) 886 00 00
Cliënten Servicebureau    (088) 267 32 26

Vragen of opmerkingen over www.cordaan.nl kunt u sturen naar website@cordaan.nl