Contact

Contactgegevens Raad van Bestuur en ondersteunende diensten Cordaan

Bezoekadres                                      Postadres
De Ruijterkade 7                                 Postbus 1103
1013 AA Amsterdam                          1000 BC Amsterdam
(020) 435 6300
(020) 435 6301 fax
info@cordaan.nl

Routekaartje Havengebouw

NB: Er is slechts beperkt parkeergelegenheid aanwezig. Het Havengebouw is eenvoudig bereikbaar per trein, tram en bus. 

Het Cliënten Servicebureau van Cordaan is het centrale punt waar u informatie kunt verkrijgen over alle zorgproducten van Cordaan. En u kunt zich er aanmelden als nieuwe cliënt. De cliëntconsulenten van het Cliënten Servicebureau kunnen u daarbij helpen.

De cliëntconsulenten hebben specifieke kennis van de verstandelijk gehandicaptenzorg, de verzorgings- en verplegingszorg en geestelijke gezondheidszorg.
Zij hebben de volgende taken:
- informatie geven aan cliënten, verwanten, verwijzers en medewerkers over de
  mogelijkheden die Cordaan biedt;
- voorlichting geven met betrekking tot indicaties;  
- samenstellen van een cliëntdossier;
- inventariseren van individuele ondersteuningsvragen en wensen;
- inzicht geven in uw individuele plaatsingsmogelijkheden binnen Cordaan;
- begeleiden van het plaatsingstraject;
- zo nodig bemiddelen bij doorstroming naar andere zorgaanbieders.

Wilt u meer weten over welke mogelijkheden u heeft bij Cordaan als het gaat om wonen, dagactiviteiten, werkvormen en andere producten van Cordaan? Of wilt u zich aanmelden voor één van de diensten? Belt u dan met het Cliënten Servicebureau:  (088) 267 32 26.

Bezoekadres
De Ruijterkade 7
1013 AA Amsterdam

Voor zorgbemiddeling in de Thuiszorg kunt u bellen met de Frontoffice van Cordaan Thuiszorg :
Frontoffice Thuiszorg       (020) 886 00 00.  

Verslaggevers, redacteuren, tekstschrijvers, programmamakers en fotografen kunnen contact opnemen met de woordvoerders van de afdeling Communicatie:

Wolter Knijff                : Senior Communicatie adviseur - 06 5174 0018
Nadia Pignato            : Senior Communicatie adviseur - 06 4674 8958
 

Kijk voor vacatures bij Cordaan op www.cordaanbaan.nl

Kijk voor informatie over vrijwilligerswerk bij Cordaan op www.cordaanvrijwilliger.nl

Heeft u na het lezen van de website van Cordaan nog vragen over het zorgaanbod van Cordaan, en kunt u het antwoord op uw vraag niet terugvinden bij 'Veelgestelde vragen', bel dan met de Frontoffice van de Thuiszorg of het Cliënten Servicebureau. Onze cliëntconsulenten helpen u graag verder.

Frontoffice Thuiszorg        (020) 886 00 00
Cliënten Servicebureau    (088) 267 32 26

Vragen of opmerkingen over www.cordaan.nl kunt u sturen naar website@cordaan.nl